นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 A138_1695.JPG

Ico48
Emma Jackson [IP: 45.248.2.48]
02 มิถุนายน 2563 13:04
#112878

This is really an amazing <a href="https://www.goassignmenthelp.com.au/book-review-help/>Book Review Writing Help</a> article.Thanks a lot for sharing a piece of wonderful information keep it up and best of luck for your future article and posts.

เนื้อหาเต็ม: A138_1695.JPG