นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การประชุมต่างจังหวัด

Ico48
  • กลับมาแล้ว  มิน่าเล่า.....ว่าทำไมอ้วนกลมกลับมา รองอธิการฯภูเก็ตดูแลดีนี่เอง
  • ไปภูเก็ตหลายครั้งประทับใจนักศึกษาและบุคลากรทุกคน ผู้บริหาร  ที่เราไปสัมผัสด้วย
  • ล่าสุดไปโครงการหอพักสัญจรเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ประทับใจนักศึกษามาก  ดูภาพความประทับใจและบรรยากาศได้ที่นี่ค่ะ
  • เอ๊า! ลืมไปค่ะบันทึกเก่าที่ขึ้นไว้เดือนกันยายนถูกลบหายหมดแล้ว เสี๊ยดายจัง.....