นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 A138_1695.JPG

Ico48
charlie gill [IP: 42.201.161.195]
23 June 2020 17:23
#113072

charlie Great writer and communication! She really understood and transferred my thoughts and ideas into a great blog article! Will use again! did a wonderful job with my article.

<a href="https://www.fiverr.com/adee555/design-an-animated-explainer-video">Animator in Fiverr</a>

เนื้อหาเต็ม: A138_1695.JPG