นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 20120828_PL1.jpg

Ico48
Jeanna Holloway [IP: 42.108.163.225]
25 มิถุนายน 2563 19:38
#113122

Your post is really impressive. Do keep post like this.

http://canonprinteroffline.us

http://linksysrouterlogins.com

http://randmcnallygpsupdate.com

http://garmin-loginn.com

http://kasperskylogins.com

http://tomtomhome.ch

http://t-onlineee.de

เนื้อหาเต็ม: 20120828_PL1.jpg