นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การนำเสนอการพัฒนางาน

Ico48
Samuel Collins [IP: 5.149.253.57]
25 June 2020 20:49
#113124

Garmin Express Updater is a user-friendly application that provides you with the latest updates for maps and Garmin devices, and also provides solutions to errors on these products. In addition to that, it is compatible with Windows and Mac. Download it for free here https://garminexpressupdater.com/ .