นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 CopyofDSC0075.JPG

Ico48
Mike Rooney [IP: 119.153.50.157]
20 September 2020 18:33
#114130

I really enjoyed reading your article. I found this as an informative and interesting post, so I think it is very useful and knowledgeable.<a href="https://www.celebsmoviejackets.com/glee-cheerios-cheerleading-jacket">Glee Cheerios Jacket</a>

Full Content: CopyofDSC0075.JPG