นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การนำเสนอการพัฒนางาน

Ico48
Ren Martin [IP: 150.242.64.72]
26 กันยายน 2563 11:28
#114214

https://magellangps.net/

https://update-gps-map.com/

https://activate-mcafee.com/

https://download-norton-setup.com/

https://24x7ithelp.com/mcafee9-setup/

https://24x7ithelp.com/norton9-setup/

https://24x7ithelp.com/activate-security/

https://24x7ithelp.com/activate-mcaf-security/

https://24x7ithelp.com/download-antivirus/

https://24x7ithelp.com/mcafee9-account/