นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ป.โท วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

Ico48
Nathan [IP: 27.67.18.122]
26 กันยายน 2563 11:51
#114216

<a href="https://gramfont.com">instagram font</a> social network with unique design