นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ป.โท วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

Ico48
Josh [IP: 27.67.18.122]
26 กันยายน 2563 11:52
#114217

It's so instagram font social network with unique design