นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 20120828_PL1.jpg

Ico48
amna [IP: 103.200.196.128]
26 กันยายน 2563 14:39
#114219

If you purchase almost any kind of online service- freelance web design, consulting services, online marketing, etc – roobet

เนื้อหาเต็ม: 20120828_PL1.jpg