นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 20120828_PL1.jpg

Ico48
norton.com/enroll [IP: 157.37.79.148]
26 กันยายน 2563 23:03
#114224

Norton is the best option available in the market. Norton Antivirus is an effective anti-malware scanning engine that is reliable. Because millions of people are browsing the web every day.

[url=https://en-enroll.com/]norton.com/enroll [/url]

<a href="https://en-enroll.com/"> norton.com/enroll </a>

เนื้อหาเต็ม: 20120828_PL1.jpg