นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 20120828_PL1.jpg

Ico48
amna [IP: 103.200.196.128]
28 September 2020 21:35
#114257

Aside from an excellent product or service or service that your company has to offer, it is equally important to learn how to sell this product or service or service to other people.

www.restaurantsnearme-opennow.com
เนื้อหาเต็ม: 20120828_PL1.jpg