นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 20120828_PL1.jpg

Ico48
norton.com/enroll [IP: 103.99.14.173]
29 กันยายน 2563 14:05
#114275

Access the Norton account by going to www.norton.com/enroll webpage and register your subscription. At norton.com/enroll URL, Webroot product registration site webroot.com/secure allows users to download the SecureAnywhere software. www.webroot.com/secure

เนื้อหาเต็ม: 20120828_PL1.jpg