นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การสร้างค่าเพิ่ม

Ico48
5gmacau [IP: 122.155.174.77]
29 กันยายน 2563 15:53
#114279

It takes money and the ability to do so. Creating added value and having to learn more, increase development, can add value. โปรโมชั่น

เนื้อหาเต็ม: การสร้างค่าเพิ่ม