นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 20120828_PL1.jpg

Ico48
apurvabajaj [IP: 103.79.249.163]
29 กันยายน 2563 16:28
#114280

you have share so many informative stuff I have found here lots of valuable point keep sharing more blog like this.

http://www.aliasharma.in

เนื้อหาเต็ม: 20120828_PL1.jpg