นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องเล็กนิดเดียว

Ico48
ufa [IP: 183.88.80.188]
02 ตุลาคม 2563 11:13
#114330

Thank you for the good information that the website provides.

http://tamcar.net/ufa-72

เนื้อหาเต็ม: เรื่องเล็กนิดเดียว