นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความคิดนั้นสำคัญกับชีวิต

Ico48
thaistadiumcenter [IP: 124.120.65.43]
30 ตุลาคม 2563 00:53
#114913

เป็นบทความที่ดีครับ การมองโลกในแง่ดีย่อมสร้างทัศนคติที่ดี ทำให้เกิดผลในทางบวก และทำให้เกิดความคิดในเชิงสร้างสรรค์

สนามกีฬา  ข่าวกีฬา  ผลกีฬา