นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 CopyofDSC0075.JPG

Ico48
Famous Jacket [IP: 111.88.174.76]
05 มกราคม 2564 01:23
#115778

Super Quality Jacket for Men <a href="https://famousjacket.com/scarface-tony-montana-jacket">Scarface Leather Jacket</a>

Full Content: CopyofDSC0075.JPG