นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ไขมันหรือลิพิด

Ico48
Baller [IP: 14.248.70.36]
12 January 2021 11:00
#115925

รย่อยไขมันให้เป็นขนาดเล็กๆ ช่วยลดการตึงผิวของเม็ดไขมัน, play 8 ball pool online!

เนื้อหาเต็ม: ไขมันหรือลิพิด