นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ผิดพลาด ล้มเหลว สำเร็จมากกว่าสำเร็จ

Ico48
Patsy [IP: 111.125.106.132]
12 มกราคม 2564 11:44
#115934

Do your research at Google