นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รักสลักทรวง

Ico48
slotcat777 [IP: 37.120.151.135]
21 มกราคม 2564 10:06
#116029

It's my first time here.I found this post from google search.It's very useful and very informative for everyone Thanks for sharing this.Keep it up. slot

เนื้อหาเต็ม: รักสลักทรวง