นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทำงานยุคใหม่ต้องผสานความสามารถ

Ico48
Jeffrey Simons [IP: 49.145.104.139]
01 กุมภาพันธ์ 2564 21:35
#116389

Thanks a lot for taking the time to upload all this awesome content especially the one with the games. I am so excited to play toca kitchen 2 because I really enjoyed playing part 1. So, what’s new on toca boca ‘toca kitchen 2’ because I haven't heard about the game that much? I've never been this happy to see some of my favorites in their and you guys were able to make them a free download. I should perhaps endorse this to some of my friends because we are looking for more free games to play. This helps us relieve the stress that we have endured from work during the day.