นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ปรุงรสงาน

Ico48
John Favors [IP: 112.201.134.95]
02 กุมภาพันธ์ 2564 10:46
#116396

Much appreciated for this insightful thread. As I take a break from all the reading involved, me and my friends had to check out the <a href="https://chrome.google.com/webstore/detail/clash-royale-online/goaloocdalhkphddonekkmjjgkoijhhl">clash royale online</a> on your desktops for a much impressive game immersion and better map navigation. This game has been a part of our weekly game nights and catch up zoom sessions because of is entertaining plot and little mechanical skills needed to advance to the succeeding levels. The <a href="https://chrome.google.com/webstore/detail/lordsmobile-extension/bphjilpfliobfjmmoohlbkjkkhignohd">lords mobile app</a> has been out now as well.

เนื้อหาเต็ม: ปรุงรสงาน