นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ปรุงรสงาน

Ico48
Jeffrey Simons [IP: 49.145.104.139]
02 กุมภาพันธ์ 2564 11:21
#116398

There is no doubt that you guys never fail to amaze me when it comes to putting out such quality contnet. I'm just happy in seeing unduh di situs resmi (toca kitchen 2) and sims on the freeplay version in here because that's what my buddies are into right now. I have been downloading from you guys ever since and there's not one download that I got from you that I've become disappointed with. This list of games is great and I will surely share it with my peers because they're into it as well. I hope that you keep on putting out stuff like this because everyone likes to receive free stuff.

เนื้อหาเต็ม: ปรุงรสงาน