นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การประชุมต่างจังหวัด

Ico48
  • ลืมบอกคุณแจ๋วไปอีกแล้ว....ว่าหอพักสัญจรเราจัด 5 วิทยาเขต/เขตการศึกษาด้วยแหละตัวเอง