นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 APieceofBlock.jpg

Ico48
skribblio [IP: 14.162.164.101]
25 กุมภาพันธ์ 2564 09:54
#116923

Wonderful post. This post is one of the best posts according to my point of view. Your work is so good and impressive. Thanks for it <a href="https://skribblio.co/">skribblio</a>

เนื้อหาเต็ม: APieceofBlock.jpg