นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ถวายรายงานผลการดำเนินงานของสถาบันทรัพยากรชายฝั่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังแก่สมเด็จพระเทพฯ

Ico48

หนักใจที่จะตอบอีกแล้วค่ะ เพราะคุณAsiOเล่นภาษาอังกฤษ เอาเป็นว่าขอตอบเป็นภาษาถนัดๆ นะคะ (ภาษาไทยนี่แหละค่ะ) ว่าจริงๆ แล้วมีผู้นำผักตบชวามาใช้ประโยชน์ในหลากหลายรูปแบบค่ะ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหัตกรรม จักรสาน ต่างๆ ทำปุ๋ยหมัก รวมถึงทำแปลงผักลอยน้ำ ที่ได้นำเสนอในบาง blog ของ psu ไปแล้วค่ะ แต่ไม่แน่ใจว่าการพัฒนานำเส้นใยของผักตบชวาไปใช้ในทางอื่นไปถึงไหนแล้วค่ะ ต้องขอโทษด้วย แต่ตอนนี้มีนักศึกษาปริญญาโทจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) มาทำวิทยานิพนธ์ภายใต้ความช่วยเหลือ/คำแนะนำของ CORIN ที่จะศึกษาการสกัดโปรตีนในผักตบชวาเพื่อใช้ในการทำอาหารเลี้ยงปลานิลค่ะ ตอนนี้อยู่ระหว่างการทดลองงานวิจัย คาดว่างานจะเสร็จปีหน้าค่ะ ..ก็นับว่าเป็นอีกวิวัฒนาการหนึ่งของการใช้ประโยชน์จากผักตบชวา...โดยส่วนตัวเคยได้คุยกับ ผอ.CORIN ท่านบอกว่าไม่แน่ต่อไปในอนาคต อาจจะมีการสกัดโปรตีนจากผักตบชวา (เพราะโปรตีนในผักตบชวามีปริมาณเยอะมากค่ะ) แล้วเติมกรดอะมิโนบางตัว สามารถทำเป็นแคปซูลโปรตีนเสริมได้....ประชาสัมพันธ์เลยละกันค่ะว่านักวิจัยท่านใดสนใจทุนวิจัย ติดต่อได้นะคะ...มีเงินสนับสนุนตลอดเวลาค่ะ...