นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 dc13.jpg

Ico48
Lucas [IP: 58.27.243.3]
19 พฤษภาคม 2564 21:42
#119706

i see this picture but i can't understand it properly. can you explain it more briefly? thanks for this post. it's time to avail this commercial painting contractors baltimore visit here for more info

เนื้อหาเต็ม: dc13.jpg