นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ms6.jpg

Ico48
Lucas [IP: 58.27.243.3]
19 พฤษภาคม 2564 22:57
#119714

i want this type of cursor can you tell me how to change cursor share some video thanks. it's time to avail this Air Duct Replacement Services In Oakland Ca visit here for more info.

เนื้อหาเต็ม: ms6.jpg