นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หนังสือ 3 เล่มข้างโต๊ะ

Ico48
  • ขอเลียนแบบคนดังหน่อยนะคะ 3 เล่มข้างตัว
  • สมุดโทรศัพท์...เพราะไม่เคยจำเบอร์ใครได้ในชีวิต...กระทั่งเบอร์แฟนตัวเอง...ฮา
  • คู่มือมนุษย์..เอาไว่เปิดดูเวลา งง งง กับชีวิตค่ะ
  • อีกเล่มไม่ถึงกับอยู่ข่างตัว...แต่เปิดอ่านบ่อย...คือรวมบทความพื่อการมองโลกอย่างสดใส "สิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอ ของ นพ.เทอดศักดิ์ เดชคง
  • อยู่ฟ้าเดียวกันนะคะ ที่บ้านผ้าไม่แห้งคือกัลล์...