นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พี่แป้น

Ico48

เราก็สาวเฝ้า share คนหนึ่งเลยนะเนี่ยฉะไหนเลย...ลืมชื่อลุ้นเสื้อสุดสวยไป...ว้ารู้สึกว่าจะครบหลักเกณฑ์แล้วนะเนี่ย...ลุ้นๆๆๆ จัง

เนื้อหาเต็ม: พี่แป้น