นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เหตุผล 3 ประการของการเขียน Blog

Ico48

เย้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

 

เป็นคนแรกเลย

 

คิดถึงค่ะ