นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชีวิตคุณภาพต้องประกันคุณภาพชีวิต

Ico48
k9securityeng [IP: 157.37.152.168]
28 มิถุนายน 2564 12:45
#122074

K9 Security England provides high quality, social dogs that are raised and trained specifically to obey and protect their owners.

K9 Security England

Family Protection Dogs

Personal Protection dogs

Police Dogs

Home Protection dogs

Home Security Dogs