นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ...ความคิดถึง....

Ico48

โดนมากๆ เพราะตอนนี้กำลังคิดถึงจันทร์จ้าอยู่ แต่ไม่รู้ว่าจันทร์จ้าคิดถึงเราหรือเปล่า อย่างนี้เรียกว่าทรมานได้หรือเปล่า ถ้าได้รับความคิดถึงแล้ว

โปรดบอกเราเถอะว่าจันทร์จ้ารับทราบแล้ว... 

เนื้อหาเต็ม: ...ความคิดถึง....