นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Big Cleanning Day ของฝ่ายคอมพิวเตอร์ฯ คณะวิศวฯ

Ico48

ต้องทำ big กันเป็นคราวๆ ค่ะ...เพราะทิ้งไว้นานๆ เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนทำงานอย่างเรา ทั้งฝุ่น ผง ไรกระดาษ...ล้วนเป็นศัตรูกับคนทำงานสำนักงานอย่างเรา...สนับสนุนค่ะ..