นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความเสี่ยงในงาน

Ico48
ดีค่ะ ทางสำนักประกันก็มีการดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยงเหมือนกันซึ่งอิมจะดูแลเรื่องนี้ ความที่ยังเป็นมือใหม่คงต้องอาศัยความรู้จากผู้รู้อีกมากค่ะ ถ้ามีเรื่องดีๆเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงก็นำมาบอกกันอีกนะคะ
เนื้อหาเต็ม: ความเสี่ยงในงาน