นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จากการอ่าน..."บันทึกเหนือทุกข์เหนือสุข"

Ico48
อ่านแล้ว..อึ้ง..ครับ ไม่รุ้จะเขียนอะไรต่อเลย