นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เคล็ด (ไม่)ลับ

Ico48

...ขอบคุณครับ สำหรับ "เคล็ด (ไม่)ลับ" มีประโยขน์มากครับ และขอความรู้ต่อครับ ถ้า "ยางจากต้นกล้วยเปื้อนเสื้อ" จะทำความสะอาดอย่างไร ขอบคุณครับ...

เนื้อหาเต็ม: เคล็ด (ไม่)ลับ