นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความเห็นแก่ตัวของมนุษย์

Ico48

อันมนุษย์เกิดมาย่อมมีความเห็นแก่ตัวกันทั้งนั้น  แล้วแต่ว่าจะมากหรือน้อยต่างกัน   แต่การไม่แสดงความเห็นแก่ตัวออกมาจะทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นเยอะเลย