นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความเข้าใจของการเสียของเครื่องมือ

Ico48
แนะนำให้ high-light บางประโยค บางคำพูด ด้วยสี หรือตัวอักษรที่เด่น จะทำให้น่าสนใจอ่านมากขึ้นฮับ