นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วิธีสร้างเรื่องดีในที่ทำงาน

Ico48

เห็นด้วยครับ อารมณ์ขัน อารมณ์ดี ทำให้ประสิทธิภาพของงานดีขึ้นครับ