นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จะทำอย่างไรให้การสนองตอบต่อยุทธศาสตร์เป็นหน้าที่ของทุกคน

Ico48

ในความเห็นผม หากจะทำให้การตอบสนองต่อยุทธศาสตร์เป็นหน้าที่ของทุกคน ต้องไปเริ่มต้นที่วัฒนธรรมองค์กร หรือกระบวนทัศน์ของคนในองค์กรนั้นก่อน ว่าไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่

ผม download ppt.  HR ของอาจารย์แล้ว แต่บางไฟล์ยัง  download ไม่ได้ มีประโยชน์ต่อผมมากครับ