นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จะทำอย่างไรให้การสนองตอบต่อยุทธศาสตร์เป็นหน้าที่ของทุกคน

Ico48

สิ่งที่ Aj. Chakrit เสนอแนะเป็นประเด็นสำคญทีเดียวครับในการจัดการองค์กร "วัฒนธรรมองค์กรเป็นทุกสิ่งทุกอย่างขององค์กร"  การถ่ายทอดยุทธศาสตร์โดยการใช้ตัวชี้วัดเป็นเพียงความพยายามหนึ่งที่จะ้เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง "วัฒนธรรมองค์กร"

 

มันลำบากครับ ถ้าเราจะเริ่มจากสิ่งที่จับต้องได้ยากอย่าง วัฒนธรรมองค์กร ฉะนั้น การถ่ายทอดตัวชี้วัดจึงน่าจะเป็นตัวช่วยได้บ้างในแง่ของ การสื่อสาร+จัดการเพื่อนำไปสู่ปรับสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างที่มุ่งหวัง

 

อาจารย์ไม่สามารถ down load ppt HR เรื่องไหนไม่ได้ครับ ผมจะได้ปรับแก้