นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การสร้างวัฒนธรรม….เครื่องมือในการบริหารยุคใหม่

Ico48

อันที่จริง หนูก็เข้าใจ กับความรู้สึกไม่ชอบของเค้า ดังนั้น จึงพยายามที่จะปรับตัว ปรับเวลาแต่ก็มีบ้างในบางวันที่ไม่ไหวจริง ๆ

 

ส่วนการทำงานกลับดึก ๆ นั้น หนูก็ไม่พยายามจะทำ

ส่วนตัวแล้วคิดว่า หากเราบริหารการทำงานของเราให้พอดีกับเวลาการทำงานที่เรามี

หนูว่าน่าจะเป็นการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ได้ทั้งงาน และไม่เปลืองทรัพยากร

ยกเว้นแต่การทำงานล่วงเวลานั้น จะทำให้เกิดงานใหม่ที่นอกเหนือจากงานที่ต้องรับผิดชอบในเวลา