นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การสร้างวัฒนธรรม….เครื่องมือในการบริหารยุคใหม่

Ico48

 ผมกำลังเสนอตัวอย่างของการไม่ตรวจทานงานเขียนก่อนบันทึกตีพิมพ์ครับ

ผลคือ....ต้องมาพิมพ์ใหม่

ปล. ผมแอบเป็นศิษย์ ของอาจารย์มานานแล้ว ครับ ต้องขอโทษด้วย ที่ไม่ได้บอกกล่าวให้ทราบ (อย่างเป็นทางการ)

และขอโทษที่อาจารย์ต้องเสียเวลาอ่านถึงสองครั้ง