นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อุโยะกลับมาแล้ว!!!

Ico48
อ่าว เขียนแระหรอ อิอิ ตกลงลิฟที่นั่นใช้ได้ยังที่รัก คิคิ
เนื้อหาเต็ม: อุโยะกลับมาแล้ว!!!