นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รายงานผลการประเมินขศ.ตรัง

Ico48
  • มิน่าเล่า...น้องอิม .....ม.....ม.......ม
  • "ขอบคุณมากนะคะที่เลี้ยงดูเป็นอย่าง(พี) ดี"