นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การสร้างวัฒนธรรม….เครื่องมือในการบริหารยุคใหม่

Ico48

ขอขอบคุณ ล.ลิงไต่หลังแกะ ที่แนะนำ ลิง6ตัวกับบันไดอาญาสิทธิ์ ที่อาจแล้วเข้าใจธรรมชาติของสัตว์โลกได้ดีนะครับ

ความเห็นอื่น ๆ ก็เป็นประโยชน์และชี้ให้เห็นว่า พวกเรามองกันต่างมุม และสิ่งที่มองว่าราบเรียบ อาจมีบางสิ่งประทุอยู่ข้างใต้ รอวันระเบิดก็ได้ ทางที่ดีต้องไปเปิดวาล์วระบายทิ้งเสียก่อน

บล็อกน่าจะเป็นช่องทางที่ทุกคนสามารถระบายออกได้แบบ สุนทรียสนทนา นะครับ