นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ...ความคิดถึง....

Ico48

ขอบคุณค่ะคุณ เปนไท (บางครั้งคำว่าคิดถึงก็เป็นคำที่พูดยากสำหรับบางคน และบางเวลาค่ะ)

เนื้อหาเต็ม: ...ความคิดถึง....