นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ศิษย์เก่า

Ico48
อัมพร (Recent Activities)
13 November 2007 16:18
#1397
  • ตามมาซึมซับบรรยากาศเก่า ๆ รูสะมิแลค่ะ
  • เพื่อนในรุ่นชวนแล้วค่ะ แต่ไปไม้ได้ติดจัดโครงการสายใจเดียวเกลียวสัมพันธ์ให้กับนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้
เนื้อหาเต็ม: ศิษย์เก่า